Proje Destekçileri

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı

Kuruluş: İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10 Bölgesi’nin (İstanbul) bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. Maddesine dayanılarak 22 Kasım 2008 tarih ve 14306 sayılı Bakanlar Kurulu ile Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

Amaç: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi farklarını azaltmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

TC Kalkınma Bakanlığı

TC Kalkınma Bakanlığı web sitesi için tıklayınız.