Oyun Benim İlacım Pilot Uygulama Gönüllü Değerlendirme Toplantısı

Oyun Benim İlacım pilot uygulamasını yürüten 13 gönüllümüzün katılımı ile gerçekleşen gönüllü değerlendirme toplantısında pilot uygulamaya yönelik ihtiyaçlar üzerine konuşuldu. İçerikler, uygulama merkezleri, gönüllü eğitimi ve malzemelere yönelik gönüllülerden geri bildirim alınan toplantıya Proje danışmanları da katılım gösterdi.

Projenin daha verimli devam edebilmesi için önemli noktaların tartışıldığı toplantılarımız süreçte devam edecektir.